Počet záznamov: 1  

Diagnostika rizík podnikania vo sfére kreatívneho priemyslu

 1. Rostášová, Mária Diagnostika rizík podnikania vo sfére kreatívneho priemyslu / Mária Rostášová, Anna Chrenková. -- Obr. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Pojem kreatívny podnik, kreatívny priemysel. Príspevok stručne hodnotí súčasný stav tejto problematiky v dielach významných odborníkov vo všeobecnej rovine a prostredníctvom úzko zameraného sekundárneho výskumu poukazuje na riziká, ktorými sa podnikanie v oblasti kreatívneho priemyslu vyznačuje. Tieto riziká je možné nadväzne považovať za intenzívne formy výziev, s ktorými sa vo všeobecnosti stretáva znalostná ekonomika.

  In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, 12. – 13. apríl 2012. -- Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. -- CD-ROM [502 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-554-0502-5. -- S. 409-420

  I. Chrenková, Anna
  II. Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, 12. – 13. apríl 2012. -- S. 409-420

  65.011.1
  BA004
Počet záznamov: 1