Počet záznamov: 1  

Finančný prenájom ako zdroj financovania majetku vo vybranom podniku

  1. Rumňaková, Diana Finančný prenájom ako zdroj financovania majetku vo vybranom podniku : diplomová práca / Diana Rumňaková ; školiteľ: Eva Manová. -- Košice, 2012. -- 67 s. -- Autor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny

    I. Manová, Eva
    II. Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach.Katedra účtovníctva a financií ((Košice, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1