Počet záznamov: 1  

Marketing v malých a stredných podnikoch

  1. Kufelová, Katarína Marketing v malých a stredných podnikoch : bakalárska práca / Katarína Kufelová ; školiteľ: Sylvia Bukovová. -- Bratislava, 2012. -- 48 s.

    I. Bukovová, Sylvia
    II. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra podnikovohospodárska ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1