Počet záznamov: 1  

Tvorba marketingového plánu vybraného podniku

  1. Krištofová, Lucia Tvorba marketingového plánu vybraného podniku : bakalárska práca / Lucia Krištofová ; školiteľ: Peter Šinský. -- Bratislava, 2012. -- 50 s.

    I. Šinský, Peter
    II. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1