Počet záznamov: 1  

Motivácia v dobrovoľníctve

  1. Svoreňová, Katarína Motivácia v dobrovoľníctve / Katarína Svoreňová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Skúmanie motivácie dobrovoľníkov s cieľom zistiť, ako pritiahnuť k dobrovoľníckym aktivitám viac ľudí a tým zvýšiť povedomie o dobrovoľníctve. Problematika dobrovoľníctva, jeho podstata s poukázaním na slabú motiváciu ľudí a slabé povedomie o dobrovoľníctve.

    In Scientia Iuventa 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : Banská Bystrica, 8. jún 2012. -- Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2012. -- CD-ROM [110 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-557-0362-6. -- S. [1-9]

    I. Scientia Iuventa 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie : Banská Bystrica, 8. jún 2012. -- S. [1-9]

    364
    BA004