Počet záznamov: 1  

Expert and novices decision strategies detailed tracing and comparing these two groups

  1. Hanák, Róbert Expert and novices decision strategies detailed tracing and comparing these two groups = Detailné sledovanie rozhodovacích stratégií u expertov a začiatočníkov a ich vzájomné porovnanie / Róbert Hanák. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy

    In Trendy informačného manažmentu 2011 : recenzovaný zborník vedeckých statí z vedeckého seminára Katedry informačného manažmentu FPM EU v Bratislave, ktorý sa konal v rámci sprievodných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2011 : Bratislava, 9. 11. 2011. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. -- CD-ROM [140 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3352-2. -- S. [1-16]

    I. Trendy informačného manažmentu 2011 : recenzovaný zborník vedeckých statí z vedeckého seminára Katedry informačného manažmentu FPM EU v Bratislave, ktorý sa konal v rámci sprievodných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2011 : Bratislava, 9. 11. 2011. -- S. [1-16]
    BA004
Počet záznamov: 1