Počet záznamov: 1  

Analýza trhu aplikácií a technológií Business Intelligence

  1. Sečník, Pavol Analýza trhu aplikácií a technológií Business Intelligence : bakalárska práca / Pavol Sečník ; školiteľ: Anna Hamranová. -- Bratislava, 2011. -- 49 s.

    I. Hamranová, Anna
    II. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra informačného manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1