Počet záznamov: 1  

Ďalšie vzdelávanie z pohľadu uplatnenia Porterovho modelu piatich síl

  1. Matulčíková, Marta Ďalšie vzdelávanie z pohľadu uplatnenia Porterovho modelu piatich síl / Marta Matulčíková. -- Popis urobený: 5.11.2012 - Porterov model piatich síl umožňuje ľahšie poznanie a orientáciu v konkurenčnom prostredí vzdelávacích organizácií a umožňuje identifikovať existenciu príležitostí a ohrození charakteristických pre dané odvetvie.

    In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. -- Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. -- ISSN 1338-564X. -- (8.8.2012), [s. 1-2] online

    I. HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. -- (8.8.2012), [s. 1-2] online

    331.36
    BA004
Počet záznamov: 1