Počet záznamov: 1  

Logistika chemického tovaru

  1. Stoličný, Roman Logistika chemického tovaru / Roman Stoličný. -- Obr. -- Preprava chemikálií si vyžaduje dodržiavanie zákonných noriem, ktoré sú dané predovšetkým Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru ADR (Accord Dangereuses Route).

    In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. -- Bratislava : Goodwill, 2013. -- ISSN 1337-9798. -- Roč. 5, č. Apríl (2013), s. 30

    I. Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. -- Roč. 5, č. Apríl (2013), s. 30

    164
    BA004