Počet záznamov: 1  

Štandardné výsledky ISPÚ 2009 vo vybraných členských krajinách EÚ–23

 1. Šípová, Elena Štandardné výsledky ISPÚ 2009 vo vybraných členských krajinách EÚ–23 = Standard results of FADN 2009 in selected EU-23 Member States / Elena Šípová, Lenka Valachovičová. -- Tab. -- Popis urobený: 15.5.2013 - Údaje uvedené v tabuľke sú štandardné premenné, tak ako ich publikuje FADN EU (Farm Accountancy Data Network European Union/Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva Európskej únie - ISPÚ EÚ) za členské krajiny EÚ-23, účtovný rok 2009 (v čase spracovania dát neboli k dispozícií dáta zo štyroch krajín EÚ). Údaje sú prepočítané v Euro na priemerný podnik, resp. hektár, kus.

  In Ekonomika poľnohospodárstva. -- Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2012. -- ISSN 1338-6336. -- Roč. 12, č. 2 (2012), s. 95-108

  I. Valachovičová, Lenka
  II. Ekonomika poľnohospodárstva. -- Roč. 12, č. 2 (2012), s. 95-108

  631
  BA004