Počet záznamov: 1  

Manažérsky prístup k riadeniu nákladov prostredníctvom nákladového controllingu

  1. Teplická, Katarína Manažérsky prístup k riadeniu nákladov prostredníctvom nákladového controllingu / Katarína Teplická. -- Obr., sch. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Základné nástroje, ktoré sú predpokladom dobre fungujúceho kontrolingu zameraného na plnenie strategických cieľov podniku. Využitie nástrojov nákladového kontrolingu v praxi malých a stredných podnikov.

    In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. -- Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2012. -- ISSN 1337-0839. -- Roč. 6, č. 2 (2012), s. 15-20

    I. Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. -- Roč. 6, č. 2 (2012), s. 15-20

    65.012
    BA004