Počet záznamov: 1  

Situácia s odpadmi v poľnohospodárstve a potravinárstve v štátoch EÚ-27

  1. Masár, Ivan Situácia s odpadmi v poľnohospodárstve a potravinárstve v štátoch EÚ-27 = Waste situation in agriculture and food industry of the EU-27 countries / Ivan Masár. -- Tab. -- Popis urobený: 16.5.2013 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Dlhodobým globálnym problémom je zabezpečenie dostatku potravín pre všetkých obyvateľov planéty. Zvýšiť ponuku potravín a pokryť rastúci dopyt sa dá dosiahnuť nielen rastom produkcie, ale aj redukciou strát a odpadov, ktoré vznikajú v celom potravinovom reťazci. Kvantifikované údaje naznačujú, že úspešným znížením objemu potravinového odpadu v rámci jednotlivých článkov potravinového reťazca sa zvýši ponuka potravín, zníži sa spotreba prírodných zdrojov, poklesnú nároky na ľudské zdroje a výsledkom bude zlepšenie kvality životného prostredia, ušetrenie finančných nákladov v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva a stlmenie nárastu cien potravín.

    In Ekonomika poľnohospodárstva. -- Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2012. -- ISSN 1338-6336. -- Roč. 12, č. 1 (2012), s. 77-89

    I. Ekonomika poľnohospodárstva. -- Roč. 12, č. 1 (2012), s. 77-89

    663/664
    BA004