Počet záznamov: 1  

Metodológia hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov pre potreby strategického riadenia

 1. Varcholová, Tatiana Metodológia hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov pre potreby strategického riadenia : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/3809/06 : doba riešenia 01/2006 - 12/2008 / vedúci projektu Tatiana Varcholová. -- [Košice] : [s.n.], [2008]. -- [15 s.] : príl. -- VEGA 1/3809/06.

  I. Vološin, Martin
  II. Gazda, Vladimír
  III. Bobáková, Viktória
  IV. Polončák, Milan
  V. Gazdagová, Eva
  VI. Simonidesová, Jana
  VII. Dubovická, Lenka
  VIII. Kriško, Henrich
  IX. Vasilová, Michaela
  X. Schwartzová, Zuzana
  XI. Gallová, Jana
  XII. Marušin, Ján
  XIII. Hudák, Matúš

  65.011
  BA004