Počet záznamov: 1  

Zmeny poňatia a štruktúry kapitálu v znalostnej ekonomike a ich vplyv na ekonomický rast

  1. Lisý, Ján Zmeny poňatia a štruktúry kapitálu v znalostnej ekonomike a ich vplyv na ekonomický rast = Changes in concept and structure of capital in the knowledge economy and its impact on economic growth / Ján Lisý. -- ITMS 26240120032 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Pôdu a fyzický kapitál možno považovať za obmedzené výrobné zdroje. Zároveň je zrejmé, že vzdelanie, vedomosti, schopnosti, tvorivosť a iniciatíva ľudí sú vo všetkých smeroch nevyčerpateľné. Preto v znalostnej ekonomike rastie význam ľudského kapitálu. Všeobecný ľudský kapitál a špecifický ľudský kapitál. Ukazuje sa, že dlhodobý ekonomický rast možno zabezpečiť predovšetkým investíciami do ľudského kapitálu a akumuláciou vedomostí a schopností ľudí. Teórie endogénneho ekonomického rastu.

    In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz II. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 29. apríl 2013. -- [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2013]. -- CD-ROM [230 s.], [8,66 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3616-5. -- [S. 1-7] CD-ROM

    I. Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz II. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 29. apríl 2013. -- [S. 1-7] CD-ROM

    330.1
    BA004