Počet záznamov: 1  

Rozchod s tradíciou a nekritická poddajnosť ako vybrané problematické aspekty globalizácie

  1. Vongrej, Marián Rozchod s tradíciou a nekritická poddajnosť ako vybrané problematické aspekty globalizácie = Tradition rupture and uncritical manageability as chosen problematic aspects of globalization / Marián Vongrej. -- ITMS 26240120032 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Príspevok sa venuje ďalším záverečným štyrom z ôsmych "smrteľných" hriechov globalizácie podľa K. Lorenza - genetický úpadok, rozchod s tradíciou, nekritická poddajnosť, jadrové zbrane. Je potrebné, aby každý jednotlivec začal sám od seba snažiť sa "činiť pokánie" a správať sa podľa zlatého pravidla – t.j. robiť to, čo chceme, aby druhí robili nám, resp. nekonať tak, ako nechceme, aby druhí konali voči nám.

    In Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz II. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 29. apríl 2013. -- [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2013]. -- CD-ROM [230 s.], [8,66 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3616-5. -- [S. 1-6] CD-ROM

    I. Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz II. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 29. apríl 2013. -- [S. 1-6] CD-ROM

    339.9
    BA004