Počet záznamov: 1  

Marketing služieb a sociálne siete

  1. Miklušová, Jarmila Marketing služieb a sociálne siete : diplomová práca / Jarmila Miklušová ; školiteľ: Daniela Urblíková. -- Košice, 2013. -- 67 s. -- Autor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny

    I. Urblíková, Daniela
    II. Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach.Katedra marketingu a obchodu ((Košice, Slovensko))
    BA004