Počet záznamov: 1  

Skúsenosti a ponaučenia z uplatňovania spoločenskej zodpovednosti vo vybraných slovenských podnikoch

 1. Porvazník, Ján Skúsenosti a ponaučenia z uplatňovania spoločenskej zodpovednosti vo vybraných slovenských podnikoch = Experience and lessons learned from the application of corporate social responsibility in selected Slovak companies / Ján Porvazník, Floriána Hudáková. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Nevyhnutnosť spoločenskej zodpovednosti všetkých subjektov, ktoré zodpovedajú za prijímanie noriem a pravidiel v spoločnosti. Trendy a uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v slovenských podnikoch. Prostriedky a aktivity spoločenskej zodpovednosti.

  In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. -- 586 s. [29,3 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3636-3. -- S. 456-461

  I. Hudáková, Floriána
  II. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. -- S. 456-461

  330.16
  BA004