Počet záznamov: 1  

Policies to encourage R&D investment

 1. Policies to encourage R&D investment. Scientific conference (16.5.2013 : Senec, Slovensko) Policies to encourage R&D investment [elektronický zdroj] : proceedings of the scientific conference : 16th may 2013, Senec, the Slovak Republic / editor Martina Machová ; referees Ivana Lennerová, Štefan Zajac. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. -- CD-ROM [115 s., 5,75 AH]. -- SK-SRB-0053-11 - Bibliogr. odkazy. Resumé. -- ISBN 978-80-225-3654-7

  I. Machová, Martina
  II. Lennerová, Ivana
  III. Zajac, Štefan
  IV. Národohospodárska fakulta EU.Katedra ekonomickej teórie ((Bratislava, Slovensko))
  V. Agentúra na podporu výskumu a vývoja ((Bratislava, Slovensko))

  330.322
  BA004