Počet záznamov: 1  

[Financie a mena]

  1. Beličková, Kornélia [Financie a mena] / Kornélia Beličková. -- Recenzia na štúdijnú pomôcku, ktorá sa venuje problematike verejných financií, podnikových financií, peňažného obehu a úveru a finančnémo trhu ako zložky finančného systému. - Recenzia na: Financie a mena : praktikum / Neupauerová, Zuzana ; Válek, Juraj ; Neubauerová, Erika. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. -- 137 s. [6,13 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3597-7

    In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. -- ISSN 0323-262X. -- Roč. 42, č. 3 (2013), s. 406

    I. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 42, č. 3 (2013), s. 406

    336
    BA004
Počet záznamov: 1