Počet záznamov: 1  

Ekonomická teória a ekonomická realita

 1. Ekonomická teória a ekonomická realita. Medzinárodná vedecká konferencia (4. : 8.11.2013 : Bratislava, Slovensko) Ekonomická teória a ekonomická realita [elektronický zdroj] : zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia založenia NHF EU v Bratislave : 8. november 2013 Bratislava / editori Hana Poláčková, Marián Vongrej ; recenzenti Martin Šustr, Ladislav Pupala. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. -- CD-ROM [700 s., 37 AH]. -- VEGA 1/0174/11 - VEGA 1/0570/11 - VEGA 1/0761/12 - VEGA 1/0379/12 - VEGA 1/0477/13 - VEGA 1/0043/13 - VEGA 1/0210/13 - ITMS 26240120032 - Bibliogr. odkazy. -- ISBN 978-80-225-3712-4

  I. Poláčková, Hana
  II. Vongrej, Marián
  III. Šustr, Martin
  IV. Pupala, Ladislav
  V. Národohospodárska fakulta EU.Katedra ekonomickej teórie ((Bratislava, Slovensko))
  VI. Národná banka Slovenska ((Bratislava, Slovensko)) VII. Názov : ETER 2013

  330.1
  BA004