Počet záznamov: 1  

Evaluation of performance methods of company by BSC method with emphasises on motivation of employees

 1. Szaryszová, Petra Evaluation of performance methods of company by BSC method with emphasises on motivation of employees / Petra Szaryszová, Edita Milčevičová. -- Grafy, tab. -- Popis urobený: 20.1.2014 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - BSC (balanced scorecard) využiá pri meraní hodnotenia zamestnanca na základe výsledkov podniku na trhu, spokojnosti zákazníkov alebo interných procesov. Hmotná zainteresovanosť zamestnancov na hodnotení výkonu podniku. Malé a stredné podniky textilného priemyslu na Slovensku.

  In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. -- Arad : Adoram, 2013. -- ISSN 2344-2409. -- Nr. 2 (2013), pp. 1-6 online

  I. Milčevičová, Edita
  II. Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. -- Nr. 2 (2013), pp. 1-6 online

  riadenie personálne
  BA004
Počet záznamov: 1