Počet záznamov: 1  

Interkultúrna komunikácia v obchodných vzťahoch

  1. Janíčková, Eva Interkultúrna komunikácia v obchodných vzťahoch / Eva Janíčková. -- Res. slov., nem. Bibliogr. odkazy - V súčasnom hospodárstve sa realizujú medzinárodné vzťahy v omnoho väčšej miere ako v minulosti. Veľké množstvo firiem zriaďuje a prevádzkuje v cudzích krajinách pobočky, úrady, dcérske spoločnosti. V dôsledku týchto prepojení dochádza k realizácii zahraničných ciest spojených s rozmanitosťou interkultúrnych kontaktov a stretnutí. Ich kvantitatívne rozšírenie ovplyvnilo a zmenilo kvalitu interkultúrnej komunikácie.

    In Cudzie jazyky v premenách času III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. novembra 2012 [v Bratislave]. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. -- CD-ROM [402 s., 30,32 AH]. -- ISBN ISBN 987-80-225-3657-8. -- S. 277-281 CD-ROM

    I. Cudzie jazyky v premenách času III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. novembra 2012 [v Bratislave]. -- S. 277-281 CD-ROM

    316.7
    BA004
Počet záznamov: 1