Počet záznamov: 1  

Klastrové iniciatívy v cestovnom ruchu na Slovensku

  1. Šnegoňová, Kristína Klastrové iniciatívy v cestovnom ruchu na Slovensku : diplomová práca / Kristína Šnegoňová ; školiteľ: Ema Mišúnová. -- Bratislava, 2014. -- 83 s.

    I. Mišúnová, Ema
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1