Počet záznamov: 1  

Data mining using SAS enterprise miner

  1. Labudová, Viera Data mining using SAS enterprise miner / Viera Labudová. -- Grafy. -- VEGA 1/0761/12 - VEGA 1/0127/11 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Možnosti použitia nástrojov softvéru SAS Enterprise Miner pri analýze faktorov ovplyvňujúcich výskyt monetárnej chudoby na Slovensku.

    In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. -- Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2014. -- ISSN 1336-3514. -- Roč. 12, č. 1 (2014), s. 125-142

    I. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. -- Roč. 12, č. 1 (2014), s. 125-142

    681.3.07
    BA004