Počet záznamov: 1  

Vybrané kapitoly z obchodnej prevádzky

  1. Vybrané kapitoly z obchodnej prevádzky ; zostavil Pavol Kita. -- 1. vyd. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. -- 324 s. [20,81 AH] - Iné súvisiace diela: Vybrané kapitoly z obchodnej prevádzky / Kita, Pavol ; Konštiak, Pavol ; Tokárová, Mária. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. -- 324 s. [20,81 AH]. -- ISBN 978-80-225-3943-2

    I. Kita, Pavol
    II. Ekonomická univerzita v Bratislave.Obchodná fakulta ((Bratislava, Slovensko))
    III. Kita, Pavol. Vybrané kapitoly z obchodnej prevádzky
    BA004