Počet záznamov: 1  

Virtuálne erpéčka a iné podmienky v evidencii tržieb

  1. Virtuálne erpéčka a iné podmienky v evidencii tržieb. -- Posledná novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice podstatne rozširuje zoznam služieb, pri ktorých podnikateľom vznikne povinnosť tržbu prijatú v hotovosti evidovať v registračnej pokladnici. Zmeny od 1.4.2015.

    In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. -- Bratislava : SON MEDIA, 2015. -- ISSN 1335-9266. -- Roč. 19, č. 1-2 (2015), s. 18-19

    I. Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. -- Roč. 19, č. 1-2 (2015), s. 18-19

    339.18
    BA004
Počet záznamov: 1