Počet záznamov: 1  

[Najnovšie tendencie vývoja medzinárodných dimenzií Corporate Identity]

  1. Jamborová, Erika Mária [Najnovšie tendencie vývoja medzinárodných dimenzií Corporate Identity] / Erika Mária Jamborová. -- Recenzia na monografiu autoriek Otílie Zorkóciovej a Lenky Šimorovej. Monografia predstavuje ucelené dielo rozoberajúce problematiku súvisiacu s fenoménom Corporate Identity v aplikácii na vhodne zvolený sektor automobilového priemyslu v SR ako členskej krajiny EÚ. - Recenzia na: Najnovšie tendencie vývoja medzinárodných dimenzií corporate identity / Zorkóciová, Otília ; Šimorová, Lenka ; Knapik, Peter. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. -- 266 s. [15,73 AH] : príl.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3773-5

    In Dlhová kríza v eurozóne - analýza súvislostí a hľadanie riešení : zborník vedeckých statí riešiteľov projektov VEGA 2014 Fifek, Edmund. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. -- CD-ROM [124 s., 8,9 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4027-8. -- S. 108-109 CD-ROM

    I. Dlhová kríza v eurozóne - analýza súvislostí a hľadanie riešení : zborník vedeckých statí riešiteľov projektov VEGA 2014. -- S. 108-109 CD-ROM

    65.011.1
    BA004
Počet záznamov: 1