Počet záznamov: 1  

Poistenie s cieľom znižovania rizika vo finančnom plánovaní

  1. Andrejkovič, Marek Poistenie s cieľom znižovania rizika vo finančnom plánovaní / Marek Andrejkovič. -- Abstrakt - VEGA 1/0519/12

    In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality V. (2014) : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 1. - 3. 7. 2012 Malá Ida, Slovenská republika Andrejkovič, Marek. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. -- CD-ROM [107 s., 5,35 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3876-3. -- S. 105 [CD-ROM]

    I. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality V. (2014) : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 1. - 3. 7. 2012 Malá Ida, Slovenská republika. -- S. 105 [CD-ROM]
    BA004
Počet záznamov: 1