Počet záznamov: 1  

Jedna z možností aplikácie kvantitatívnych metód pri využití ľudského kapitálu

  1. Sušienková, Katarína Jedna z možností aplikácie kvantitatívnych metód pri využití ľudského kapitálu / Katarína Sušienková. -- Obr., tab. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Pravdepodobnosť a jej subjektívna interpretácia. Špecifiká ľudského posudzovania a ohodnocovanie subjektívnych pravdepodobností. Metódy a techniky ohodnotenia subjektívnych pravdepodobností. Ohodnotenie subjektívnej pravdepodobnosti pri riešení problému rozhodovania.

    In RELIK 2014 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [7.] mezinárodní vědecká konference, 24. a 25. listopad 2014 , [Praha, Česko] Löster, Tomáš. -- Slaný : Melandrium, 2014. -- CD-ROM [540 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-87990-03-2. -- S. 457-466 CD-ROM

    I. RELIK 2014 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : [7.] mezinárodní vědecká konference, 24. a 25. listopad 2014 , [Praha, Česko]. -- S. 457-466 CD-ROM

    519.2
    BA004
Počet záznamov: 1