Počet záznamov: 1  

Minimálna mzda v Nemecku - dopad na slovenských zamestnávateľov

  1. Matlovičová, Iveta Minimálna mzda v Nemecku - dopad na slovenských zamestnávateľov / Iveta Matlovičová. -- Právne predpisy stanovujúce minimálnu mzdu zákonom má v súčasnej dobe 21 krajín EÚ. Od 1.1.2015 sa pridáva k týmto krajinám Spolková republika Nemecko. Výška hodinovej minimálnej mzdy je 8,50 eur a platí pre celé územie Nemecka a pre všetky sektory. Odporúčania pre slovenské firmy, ktorých zamestnanci pôsobia na území SRN.

    In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Žilina : Poradca, 2015. -- ISSN 1337-060X. -- Roč. 10, č. 4-5 (2015), s. 49-50

    I. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Roč. 10, č. 4-5 (2015), s. 49-50

    331.2
    BA004
Počet záznamov: 1