Počet záznamov: 1  

Regulatory impact of environmental standards on the eco-efficiency of firms

 1. Bremberger, Christoph Regulatory impact of environmental standards on the eco-efficiency of firms / Christoph Bremberger, Francisca Bremberger, Mikuláš Luptáčik, Stephan Schmitt. -- Obr., vzorce. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Analýza obaľovania dát a exogenita inputov a želaných a neželaných outputov. Faktory regulácie: intenzita, objem emisií na jednotku outputu a úroveň emisií. Model SBM (slack-based model) a DMU (decision makingh units) - rozhodovacie jednotky.

  In Journal of the operational research society. -- United Kingdom : Palgrave Macmillan, 2015. -- ISSN 0160-5682. -- Vol. 66, no. 3 (2015), pp. 421-433

  I. Bremberger, Francisca
  II. Luptáčik, Mikuláš
  III. Schmitt, Stephan
  IV. Journal of the operational research society. -- Vol. 66, no. 3 (2015), pp. 421-433

  338.2
  BA004