Počet záznamov: 1  

Transferové oceňovanie

  1. Kočiš, Michal Transferové oceňovanie : definícia závislých osôb / Michal Kočiš. -- Sch. -- S novelizáciou slovenského režimu práva transferového oceňovania došlo od 1.1.2015 k rozšíreniu jeho osobnej pôsobnosti a k podstatnému sprísneniu povinnosti vyplývajúcich pre daňové subjekty. Článok sa zameriava na podstatu vybraných foriem závislosti a tiež na spôsob výpočtu majetkovej, resp. personálnej účasti daňovníkov.

    In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. -- ISSN 1335-0897. -- Roč. 20, č. 9 (2015), s. 16-27

    I. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Roč. 20, č. 9 (2015), s. 16-27

    336.2
    BA004
Počet záznamov: 1