Počet záznamov: 1  

Komparácia daňových systémov vybraných štátov so zameraním na nepriame dane

  1. Révayová, Bianka Komparácia daňových systémov vybraných štátov so zameraním na nepriame dane : diplomová práca / Bianka Révayová ; školiteľ: Anna Schultzová. -- Bratislava, 2015. -- 89 s.

    I. Schultzová, Anna
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1