Počet záznamov: 1  

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so zameraním na syndróm CAN v podmienkach Slovenskej republiky

  1. Malíková, Patrícia Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately so zameraním na syndróm CAN v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca / Patrícia Malíková ; školiteľ: Mária Husáková. -- Bratislava, 2015. -- 90 s.

    I. Husáková, Mária
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra sociálneho rozvoja a práce ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1