Počet záznamov: 1  

Implementácia vybraného nástroja koncepcie KAIZEN v podniku

  1. Krištofová, Lucia Implementácia vybraného nástroja koncepcie KAIZEN v podniku : diplomová práca / Lucia Krištofová ; školiteľ: Martina Džubáková. -- Bratislava, 2015. -- 73 s. -- Autor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny

    I. Džubáková, Martina
    II. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra manažmentu výroby a logistiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1