Počet záznamov: 1  

Komparácia možností financovania mikropodnikov a malých podnikov v Slovenskej republike a vo vybranej krajine Európskej únie

  1. Magulová, Romana Komparácia možností financovania mikropodnikov a malých podnikov v Slovenskej republike a vo vybranej krajine Európskej únie : diplomová práca / Romana Magulová ; školiteľ: Ladislav Nagy. -- Bratislava, 2015. -- 68 s.

    I. Nagy, Ladislav
    II. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra podnikových financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1