Počet záznamov: 1  

Analýza systému celoživotného vzdelávania a jeho vzťahu k dopytu na trhu práce v SR

  1. Tomaško, Patrik Analýza systému celoživotného vzdelávania a jeho vzťahu k dopytu na trhu práce v SR : diplomová práca / Patrik Tomaško ; školiteľ: Martina Lubyová. -- Bratislava, 2015. -- 74 s.

    I. Lubyová, Martina
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra štatistiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1