Počet záznamov: 1  

Vlastné zdroje krytia majetku

  1. Novotná, Ľudmila Vlastné zdroje krytia majetku / Ľudmila Novotná. -- Tab. -- Vlastné zdroje krytia majetku sa označujú v účtovníctve ako vlastné imanie. Vlastné imanie tvoria: základné imanie, kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku, výsledok hospodárenia minulých rokov, výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia - ich stručná charakteristika. Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa.

    In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. -- ISSN 1335-0897. -- Roč. 20, č. 10 (2015), s. 92-111

    I. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. -- Roč. 20, č. 10 (2015), s. 92-111

    657.4
    BA004
Počet záznamov: 1