Počet záznamov: 1  

Cultural Aspects of International Business Negotiations

  1. Gregoričková, Katarína Cultural Aspects of International Business Negotiations : bakalárska práca / Katarína Gregoričková ; školiteľ: Ildikó Némethová. -- Bratislava, 2015. -- 41 s.

    I. Némethová, Ildikó
    II. Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave.Katedra interkultúrnej komunikácie ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1