Počet záznamov: 1  

Nové trendy v rozvoji informačných systémov podnikov a ich prínosy

  1. Matfiak, František Nové trendy v rozvoji informačných systémov podnikov a ich prínosy : bakalárska práca / František Matfiak ; školiteľ: Štefan Čarnický. -- Košice, 2015. -- 47 s.

    I. Čarnický, Štefan
    II. Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach.Katedra manažmentu ((Košice, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1