Počet záznamov: 1  

Vzťah medzi ekonomickým rastom a príjmovými nerovnosťami obyvateľstva vybraných krajín

  1. Plauterová, Daniela Vzťah medzi ekonomickým rastom a príjmovými nerovnosťami obyvateľstva vybraných krajín : diplomová práca / Daniela Plauterová ; školiteľ: Martin Lábaj. -- Bratislava, 2015. -- 62 s.

    I. Lábaj, Martin
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1