Počet záznamov: 1  

Význam papierenského priemyslu pre slovenskú ekonomiku

  1. Hamranová, Michaela Význam papierenského priemyslu pre slovenskú ekonomiku : diplomová práca / Michaela Hamranová ; školiteľ: Martin Lábaj. -- Bratislava, 2015. -- 64 s.

    I. Lábaj, Martin
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1