Počet záznamov: 1  

Špecifiká hospodárenia a financovania verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky

  1. Olešová, Eva Špecifiká hospodárenia a financovania verejnej správy v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca / Eva Olešová ; školiteľ: Zuzana Brindzová. -- Bratislava, 2015. -- 77 s.

    I. Brindzová, Zuzana
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1