Počet záznamov: 1  

Rozpočtové hospodárenie v Európskej únii v kontexte viacročnej finančnej perspektívy na roky 2014 – 2020

  1. Durdiaková, Michaela Rozpočtové hospodárenie v Európskej únii v kontexte viacročnej finančnej perspektívy na roky 2014 – 2020 : diplomová práca / Michaela Durdiaková ; školiteľ: Zuzana Brindzová. -- Bratislava, 2015. -- 84 s.

    I. Brindzová, Zuzana
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1