Počet záznamov: 1  

Ekonomika a informatika

  1. Ekonomika a informatika [elektronický zdroj] : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. -- Do 31.12.2014 časopis vychádzal v tlačenej verzii - Teoretické a aplikačné znalosti z oblasti ekonomického výskumu a praxe v oblastiach ekonomickej informatiky, účtovníctva a auditu, aplikovanej štatistiky, poistnej matematiky, ekonometrie a operačného výskumu s dôrazom na európsku a globálnu metodiku a prax. - Predtým ako: Ekonomika a informatika. -- ISSN 1336-3514. -- ISSN 1339-987X

    330.47
    BA004
Počet záznamov: 1