Počet záznamov: 1  

QUAERE 2015

  1. QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů (5. : 25.-29.5.2015 : Hradec Králové, Česko) QUAERE 2015 [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika = QUAERE 2015 : reviewed proceedings of the interdisciplinary scientific international conference for PhD students and assistants : vol. V. -- Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. -- CD-ROM [1582 s.]. -- ISBN 978-80-87952-10-8

    33
    BA004