Počet záznamov: 1  

Smerovanie podniku k reverznej logistike

  1. Richnák, Patrik Smerovanie podniku k reverznej logistike = Direction of the enterprise to the reverse logistics / Patrik Richnák. -- Obr., tab. -- VEGA 1/0305/15 - Res.slov. Bibliogr. odkazy - Pojem reverzná logistika, definície. Postavenie reverznej logistiky v podniku. Vzťah reverznej a zelenej logistiky. Modely reverznej logistiky.

    In Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky spojeného s workshopom 2015 : vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave - VIRT, 7.-8.5.2015 Boorová, Brigita. -- Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2015. -- CD-ROM [230 s., 14,7 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4104-6. -- [S. 1-10] CD-ROM

    I. Výmena skúseností učiteľov, študentov a absolventov študijného programu Manažment výroby a logistika : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky spojeného s workshopom 2015 : vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave - VIRT, 7.-8.5.2015. -- [S. 1-10] CD-ROM

    164
    BA004
Počet záznamov: 1