Počet záznamov: 1  

Úvod k semináru

 1. Fendeková, Eleonora Úvod k semináru / Eleonora Fendeková, Nora Grisáková, Jakub Kintler, Iveta Kufelová, Peter Štetka. -- Stručná informácia o vedeckom seminári a zborníku, ktorý je jeho výstupom.

  In Konkurencieschopnosť podnikov v etape oživovania globálnych trhov : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH : 4.-6. jún 2015 Horný Smokovec Grisáková, Nora. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. -- CD-ROM [56 s., 3,34 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4115-2. -- S. 5 CD-ROM

  I. Grisáková, Nora
  II. Kintler, Jakub
  III. Kufelová, Iveta
  IV. Štetka, Peter
  V. Konkurencieschopnosť podnikov v etape oživovania globálnych trhov : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH : 4.-6. jún 2015 Horný Smokovec. -- S. 5 CD-ROM
  BA004
Počet záznamov: 1