Počet záznamov: 1  

Sociálne inovácie

  1. Rybárová, Daniela Sociálne inovácie = Social innovations / Daniela Rybárová. -- Abstrakt - VEGA 1/0784/15 - Bibliogr. odkazy

    In Konkurencieschopnosť podnikov v etape oživovania globálnych trhov : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH : 4.-6. jún 2015 Horný Smokovec Grisáková, Nora. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. -- CD-ROM [56 s., 3,34 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-4115-2. -- S. 41-42 CD-ROM

    I. Konkurencieschopnosť podnikov v etape oživovania globálnych trhov : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH : 4.-6. jún 2015 Horný Smokovec. -- S. 41-42 CD-ROM
    BA004
Počet záznamov: 1