Počet záznamov: 1  

Vplyv demografického správania sa rómskej populácie na vybraný región SR

  1. Tkáčová, Elvíra Vplyv demografického správania sa rómskej populácie na vybraný región SR : diplomová práca / Elvíra Tkáčová ; školiteľ: Viera Vlčková. -- Bratislava, 2015. -- 74 s.

    I. Vlčková, Viera
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1